Product
nhà sản xuất
hỗ trợ tư vấn trực tuyến
Phạm Thế Tâm
Phạm Thế Tâm
0778361083
quảng cáo
Linx Technologies Inc.
W63RPC1 Rigid WiFi 6 Antenna
Cập nhật: 04/08/2021
Mã hàng: ANT-W63RPC1-UFL-100
Xuất xứ: Linx Technologies Inc.
Chủng loại:
Đóng Gói:
Antennas 5G Cellular ANT-5GMFPC1-UFL-100
Cập nhật: 04/08/2021
Mã hàng: ANT-5GMFPC1-UFL-100
Xuất xứ: Linx Technologies Inc.
Chủng loại:
Đóng Gói: