Product
nhà sản xuất
hỗ trợ tư vấn trực tuyến
Phạm Thế Tâm
Phạm Thế Tâm
0778361083
quảng cáo
Electrolytic Capacitor
(Click vào để xem kích thước đầy đủ)

Electrolytic Capacitor

Cập nhật: 28/02/2012
Mã hàng:
Xuất xứ: Hãng US - Country of Original Malaysia
Chủng loại:
Đóng Gói:
Đơn vị tính:
Còn hàng:
Khuyến mãi:

Search Results
  Code Category Size Voltage Capacitance Series
BKME100ELL101MF11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 6.3 mm, L/H 11 mm 10 V 100 μF KME-BP
BKME100ELL102MK20S Aluminum Electrolytic Capacitors D 12.5 mm, L/H 20 mm 10 V 1000 μF KME-BP
BKME100ELL220ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 10 V 22 μF KME-BP
BKME100ELL221MHB5D Aluminum Electrolytic Capacitors D 8 mm, L/H 11.5 mm 10 V 220 μF KME-BP
BKME100ELL222ML25S Aluminum Electrolytic Capacitors D 16 mm, L/H 25 mm 10 V 2200 μF KME-BP
BKME100ELL330ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 10 V 33 μF KME-BP
BKME100ELL331MJ16S Aluminum Electrolytic Capacitors D 10 mm, L/H 16 mm 10 V 330 μF KME-BP
BKME100ELL332MLN3S Aluminum Electrolytic Capacitors D 16 mm, L/H 31.5 mm 10 V 3300 μF KME-BP
BKME100ELL470ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 10 V 47 μF KME-BP
BKME100ELL471MJ16S Aluminum Electrolytic Capacitors D 10 mm, L/H 16 mm 10 V 470 μF KME-BP
BKME100ELL472MMP1S Aluminum Electrolytic Capacitors D 18 mm, L/H 35.5 mm 10 V 4700 μF KME-BP
BKME101ELL100MHB5D Aluminum Electrolytic Capacitors D 8 mm, L/H 11.5 mm 100 V 10 μF KME-BP
BKME101ELL101ML25S Aluminum Electrolytic Capacitors D 16 mm, L/H 25 mm 100 V 100 μF KME-BP
BKME101ELL1R0ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 100 V 1 μF KME-BP
BKME101ELL220MJ16S Aluminum Electrolytic Capacitors D 10 mm, L/H 16 mm 100 V 22 μF KME-BP
BKME101ELL221MMP1S Aluminum Electrolytic Capacitors D 18 mm, L/H 35.5 mm 100 V 220 μF KME-BP
BKME101ELL2R2MF11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 6.3 mm, L/H 11 mm 100 V 2.2 μF KME-BP
BKME101ELL330MK20S Aluminum Electrolytic Capacitors D 12.5 mm, L/H 20 mm 100 V 33 μF KME-BP
BKME101ELL3R3MF11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 6.3 mm, L/H 11 mm 100 V 3.3 μF KME-BP
BKME101ELL470MK20S Aluminum Electrolytic Capacitors D 12.5 mm, L/H 20 mm 100 V 47 μF KME-BP
BKME101ELL4R7MF11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 6.3 mm, L/H 11 mm 100 V 4.7 μF KME-BP
BKME101ELLR47ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 100 V 0.47 μF KME-BP
BKME160E--100ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 16 V 10 μF KME-BP
BKME160E--101MHB5D Aluminum Electrolytic Capacitors D 8 mm, L/H 11.5 mm 16 V 100 μF KME-BP
BKME160E--102MK25S Aluminum Electrolytic Capacitors D 12.5 mm, L/H 25 mm 16 V 1000 μF KME-BP
BKME160E--220ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 16 V 22 μF KME-BP
BKME160E--221MJC5S Aluminum Electrolytic Capacitors D 10 mm, L/H 12.5 mm 16 V 220 μF KME-BP
BKME160E--222MLN3S Aluminum Electrolytic Capacitors D 16 mm, L/H 31.5 mm 16 V 2200 μF KME-BP
BKME160E--330ME11D Aluminum Electrolytic Capacitors D 5 mm, L/H 11 mm 16 V 33 μF KME-BP
BKME160E--331MJ16S Aluminum Electrolytic Capacitors D 10 mm, L/H 16 mm 16 V 330 μF KME-BP