Product
nhà sản xuất
hỗ trợ tư vấn trực tuyến
Phạm Thế Tâm
Phạm Thế Tâm
0778361083
quảng cáo
Lithi-ion Battery
(Click vào để xem kích thước đầy đủ)

Lithi-ion Battery

Cập nhật: 27/02/2012
Mã hàng:
Xuất xứ: Trung Quốc
Chủng loại: Pin sạc được
Đóng Gói: Tuổi thọ 10 năm
Đơn vị tính:
Còn hàng:
Khuyến mãi:
Li-SOCl2(Energy Type)                  
Model Nominal Voltage Dimensions Discharge Characteristics(23°C) Cut-off Weight Operating
GB IEC (V)  Nominal Standard Max Discharge Current Voltage Approx Temperature
 (mm) Capacity Current (V) (g) (°C)
  (mAh) (mA) Continuous Pulse   
    (mA) (mA)   
ER13150  3.6 13.0×15.0 450 0.5 10.0 20 2.0 5.5 -55~+85
ER14250 1/2AA 3.6 14.5×25.0 1200 0.5 50.0 100 2.0 10 -55~+85
ER14335 2/3AA 3.6 14.5×33.5 1600 0.7 50.0 100 2.0 13 -55~+85
ER14505 AA 3.6 14.5×50.5 2400 1.0 100.0 200 2.0 19 -55~+85
ER18505 A 3.6 18.5×50.5 3500 1.0 100.0 200 2.0 32 -55~+85
ER26500 C 3.6 26.2×50.5 9000 2.0 200.0 400 2.0 55 -55~+85
ER10280  3.6 10.0×28.0 450 0.5 10.0 20 2.0 5 -55~+85
ER10450 AAA 3.6 10.0×45.0 700 1.0 10.0 20 2.0 9 -55~+85
ER34615 D 3.6 34.2×61.5 19000 3.0 200.0 400 2.0 107 -55~+85
           
Li-SOCl2(Power Type)
Model Nominal Voltage Dimensions Discharge Characteristics(23°C) Cut-off Weight Operating
GB IEC (V)  Nominal Standard Max Discharge Current Voltage Approx Temperature
 (mm) Capacity Current (V) (g) (°C)
  (mAh) (mA) Continuous Pulse   
    (mA) (mA)   
ER14250M 1/2AA 3.6 14.4×25.0 750 0.5 100.0 300 2.0 10 -55~+85
ER14335M 2/3AA 3.6  1300 0.7 200.0 400 2.0 13 -55~+85
ER14505M AA 3.6 14.5×50.5 2000 1.0 400.0 800 2.0 19 -55~+85
ER17335M  3.6 17.0×33.5 1500 1.0 500.0 1000 2.0 20 -55~+85
ER18505M A 3.6 18.5×50.5 3000 1.0 600.0 1000 2.0 32 -55~+85
ER26500M C 3.6 26.2×50.5 6500 2.0 1000.0 1500 2.0 55 -55~+85
ER34615M D 3.6 34.2×61.5 16500 10.0 2000.0 3000 2.0 106 -55~+85
            
Li-SOCl2(High Temperature Type)
Model Nominal Voltage Dimensions Discharge Characteristics(23°C) Cut-off Weight Operating
GB IEC (V)  Nominal Standard Max Discharge Current Voltage Approx Temperature
 (mm) Capacity Current (V) (g) (°C)
  (mAh) (mA) Continuous Pulse   
    (mA) (mA)   
ER14250S 1/2AA 3.6 14.5×25.0 550 0.05 50.0 100 2.0 10 -40~+150
ER14505S AA 3.6 14.5×50.5 1600 0.1 100.0 200 2.0 19 -40~+150
ER34615S D 3.6 34.2×61.5 10500 0.1 200.0 300 2.0 107 -40~+150
ER18505S  3.6 18.5×50.5 3200 1.0 200.0 300 2.0 32 -40~+150
ER24505S  3.6 24.2×50.5 500 1.0 10.0 20 2.0 10 -40~+150
ER26500S C 3.6 26.2×50.0 4100 0.1 100.0 200 2.0 55 -40~+150
                   
Lithium barrery                    
Model Nominal Voltage Dimensions Discharge Characteristics(23°C) Cut-off Weight Operating
GB IEC (V)  Nominal Standard Max Discharge Current Voltage Approx L
 (mm) Capacity Current (V) (g) (°C)
  (mAh) (mA) Continuous Pulse   
    (mA) (mA)   
ER9V  10.8V 17.8×27.5×49.8 1200  50 100  40 -55~+85
                     
Button-type Li/SOCL2 Battery                
Model Nominal Voltage Dimensions Discharge Characteristics(23°C) Cut-off Weight Operating
GB IEC (V)  Rated Standard Max Discharge Current Voltage Approx Temperature
 (mm) Capacity Current (V) (g) (°C)
  (mAh) (mA) Continuous Pulse   
    (mA) (mA)   
ER2450  3.6  500  40 80  9 _45~+125
ER1860  3.6  250  20 40  5.5 _45~+